Opleidingen

Parallel run 2013

In het kader van de voorbereiding op de invoering van Solvency II heeft de Nederlandse overheid een zogenaamde Parallel Run verplicht gesteld. In 2012 moest vóór 31 augustus worden gerapporteerd.

Indiening in mei 2013

De Parallel Run 2013, die omstreeks 16 mei 2013 moet worden ingeleverd, geldt als voorbereiding op de invoering van Solvency II. Deze Europese regelgeving zal naar verwachting in 2014 in werking treden. Omdat de Nederlandse wetgever het wenselijk vindt dat verzekeraars zich tijdig voorbereiden is deze parallel run wettelijk verplicht gesteld.

Bestuursverklaring

Ook zal het bestuur in 2013 formele verantwoordelijkheid moeten nemen voor de rapportage door middel van een bestuursverklaring.

Training parallel run

InAudit en It Figures verzorgden in 2012 voorafgaand aan de indiening enkele succesvolle trainingen in het land en zullen dit programma ook voor de parallel run 2013 herhalen.

In de training nemen we u mee langs enkele lastige en eventueel nieuwe onderwerpen. Bovendien bestaat er volop gelegenheid tot het stellen van vragen en desgewenst kunt u ook vragen vooraf aanleveren.

De training is geschikt voor nieuwe financials, risk officers, internal auditors en bestuurders, maar ook voor degenen die in 2012 te zeer afhankelijk zijn geweest van derden zoals actuarissen.

Programma

Alle informatie over deze training vindt u in de folder. Klik hier om de folder te openen.

Inschrijven basistraining

Lokatie / datum Den Haag 26 februari 2013
 Arnhem 27 februari
 Assen 28 februari 2013
Aanhef Dhr      Mw
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Titels
Straat en huisnummer
Postcode Plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Mobiel nummer
Bedrijfsnaam
BTW-nummer
Eventuele opmerkingen

Inschrijven parallelrun 2013

Lokatie / datum Den Haag 5 maart 2013
 Arnhem 6 maart 2013
 Assen 7 maart 2013
Aanhef Dhr      Mw
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Titels
Straat en huisnummer
Postcode Plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Mobiel nummer
Bedrijfsnaam
BTW-nummer
Eventuele opmerkingen

De cursussen gaan door bij voldoende inschrijving. Bij onvoldoende aanmeldingen kunt u kiezen tussen bijwonen op een andere datum of het intrekken van uw inschrijving.

InAudit opleidingen worden verzorgd door: