Opleidingen

Alles wat u wilt weten over optimaliseren onder SII

Op 1 januari 2014 zal de Europese invoering van Solvency II een feit zijn. Voor u als verzekeraar betekent dit dat het implementatietraject waar vele jaren aan is gewerkt moet zijn voltooid. Het betekent echter niet dat u “klaar” bent met Solvency II.

Vanaf 2014 gaat het spel pas echt beginnen !

Op strategisch niveau kunnen concurrentieverhoudingen verschuiven als gevolg van de nieuwe solvabiliteitseisen en de mate waarin verzekeraars daaraan voldoen. Beleidsruimte kan worden ingeperkt en worden uitgebreid al naar gelang uw situatie.

Ook op taktisch en operationeel niveau zullen de jaren na de invoering ook voldoende uitdaging bieden, bijvoorbeeld op het vlak van het verder integreren van het management inzake risico’s en rendementen en de bijbehorende rapportages.

Laat het niet op u afkomen !

Hoe het veranderende speelveld eruit gaat zien, zal na 2014 duidelijk worden. Maar dat er iets verandert lijkt wel zeker. Laat u hierdoor niet verrassen, maar wees hierop voorbereid. In twee trainingen gaan wij - vanuit de ‘eerste pijler’ - met u een aantal mogelijke beleidsopties onderzoeken,zodat u hiermee later op praktische wijze aan de slag kunt.

Trainingen

InAudit organiseert in februari 2013 een aantal trainingen waarin we op de praktische en creatieve wijze die u van ons gewend bent, nader ingaan op een aantal onderwerpen. In onderstaand programma staat optimalisatie danwel corporate recovery centraal.

In beide trainingen staan dus de mogelijkheden centraal die u als verzekeraar heeft om de kapitaalbenutting te optimaliseren. In de eerste training staan de mogelijkheden tot optimalisatie centraal in een positief scenario.

In de tweede training staan we stil bij de mogelijkheden die kunt onderzoeken als de beleidsruimte als gevolg van verliezen (of toenemende kapitaalseisen) onder druk is komen staan.

Programma

Alle informatie over deze training vindt u in de folder. Klik hier om de folder te openen.

Inschrijven Optimalisatie

Lokatie / datum Den Haag 12 februari 2013
 Arnhem 13 februari 2013
 Assen 14 februari 2013
Aanhef Dhr      Mw
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Titels
Straat en huisnummer
Postcode Plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Mobiel nummer
Bedrijfsnaam
BTW-nummer
Eventuele opmerkingen

Inschrijven Corporate Recovery

Lokatie / datum Den Haag 19 februari 2013
 Arnhem 20 februari 2013
 Assen 21 februari 2013
Aanhef Dhr      Mw
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Titels
Straat en huisnummer
Postcode Plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Mobiel nummer
Bedrijfsnaam
BTW-nummer
Eventuele opmerkingen

De cursussen gaan door bij voldoende inschrijving. Bij onvoldoende aanmeldingen kunt u kiezen tussen bijwonen op een andere datum of het intrekken van uw inschrijving.

InAudit opleidingen worden verzorgd door: