Opleidingen

ORSA pilot 2012

Op 8 maart dit jaar zijn alle verzekeraars van Nederland door De Nederlandsche Bank uitgenodigd om dit jaar deel te nemen aan de generale repetitie voor de ORSA. Daarnaast heeft DNB ook een aantal rondetafel bijeenkomsten georganiseerd om de ORSA extra onder de aandacht te brengen.

Hoewel deelname aan de ORSA Pilot niet verplicht is, is het wel duidelijk dat DNB waarde hecht aan deelname van uw organisatie, om een aantal redenen:

  • meer inzicht in de risico- en kapitaalpositie van de verzekeraar t.o.v. de strategie;
  • het inrichten van het ORSA is een complex en iteratief proces. Om tot een goed proces te komen moet het proces meerdere malen doorlopen worden;
  • het succesvol uitvoeren van een ORSA heeft tijd nodig qua mensen, middelen, eenduidige definities en bedrijfsprocessen;

Betrokkenheid bestuurders

Een van de belangrijke elementen van de ORSA proces is de betrokkenheid van bestuurders. DNB heeft aangegeven dat ze in 2013 met name het proces zal beoordelen en dit wordt zeker één van de elementen. Voor bestuurders is het dus zaak om niet langer af te wachten wat de professionals in de organisatie produceren, maar van het proces deel uit te maken.

Maar ook qua berekeningen en uitgangspunten kan er nog volop worden geoefend met de ORSA.

Trainingen

InAudit organiseert eind oktober een aantal trainingen waarbij wij u op een praktische wijze leiden door de Own Risk & Solvency Assessment (ORSA). Over de ORSA is de afgelopen jaren veel gepubliceerd. Hoewel het artikel in de Europese Richtlijn tamelijk overzichtelijk is, kunt u met de uitwerking vele kanten op.

In de eerste presentatie nemen we u mee door al hetgeen hierover is gepubliceerd en laten we zien hoe wij de ORSA Pilot op praktische wijze zouden aanpakken.

In de tweede training gaan we dieper in op een belangrijk aspect van de ORSA, namelijk het vaststellen in welke mate de SCR de feitelijke risico’s op een juiste manier weerspiegelt. Op voorhand gaan wij ervan uit dat dit niet het geval is en laten we zien hoe u op een praktische manier tot een betere reflectie kunt komen.

Programma

Alle informatie over deze training vindt u in de folder. Klik hier om de folder te openen.

Inschrijven ORSA pilot

Lokatie / datum Den Haag 23 oktober 2012
 Arnhem 24 oktober 2012
 Assen 25 oktober 2012
Aanhef Dhr      Mw
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Titels
Straat en huisnummer
Postcode Plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Mobiel nummer
Bedrijfsnaam
BTW-nummer
Eventuele opmerkingen

Inschrijven Het standaardmodel past u niet

Lokatie / datum Den Haag 30 oktober 2012
 Arnhem 31 oktober 2012
 Assen 1 november 2012
Aanhef Dhr      Mw
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Titels
Straat en huisnummer
Postcode Plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Mobiel nummer
Bedrijfsnaam
BTW-nummer
Eventuele opmerkingen

De cursussen gaan door bij voldoende inschrijving. Bij onvoldoende aanmeldingen kunt u kiezen tussen bijwonen op een andere datum of het intrekken van uw inschrijving.

InAudit opleidingen worden verzorgd door: