Opleidingen

Rapportageverplichtingen Solvency II

Dat er vanaf 2014 onder Solvency II veel gaat veranderen is u ten volle bekend. U bent er de afgelopen jaren erg druk mee geweest. Als u dit alles goed en serieus heeft opgepakt, is het nu ook tijd voor de grote finale: Rapportageverplichtingen onder Solvency II

De derde pijler van Solvency II richt zich op de rapportages en hangt samen met hetgeen u in de eerste en de tweede pijler heeft ontwikkeld, en dat is nogal wat. Bovendien zijn de rapportageverplichtingen behoorlijk uitgebreid en in diverse opzichten niet te vergelijken met de huidige Wft-staten en/of de parallelrun rapportages, alleen al vanwege de korte deadlines of bijvoorbeeld de aanlevering van data via XBRL. Bent u daarop al voorbereid ?

Grofweg zijn er vier Solvency II “producten” waaraan u in de derde pijler aandacht moet geven:

  • de rapportagetemplates,
  • het SFCR-rapport,
  • rapportage aan de toezichthouder en ten slotte
  • gedragslijnen en procesbeschrijvingen.

Handige tips en hulpmiddelen

In deze training nemen we met u de verplichtingen van de derde pijler door en voorzien u daarbij van handige tips en hulpmiddelen om ook van de derde pijler een succes te maken.

Programma

Alle informatie over deze training vindt u in de folder. Klik hier om de folder te openen.

Inschrijven

Lokatie / datum Den Haag 6 november 2012
 Arnhem 7 november 2012
 Assen 8 november 2012
Aanhef Dhr      Mw
Voornaam
Tussenvoegsels
Achternaam
Titels
Straat en huisnummer
Postcode Plaats
Telefoonnummer
Emailadres
Mobiel nummer
Bedrijfsnaam
BTW-nummer
Eventuele opmerkingen

De cursussen gaan door bij voldoende inschrijving. Bij onvoldoende aanmeldingen kunt u kiezen tussen bijwonen op een andere datum of het intrekken van uw inschrijving.

InAudit opleidingen worden verzorgd door: